Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Szanowni Państwo

W wyniku powikłań chorobowych Nasz Kolega dr hab. inż. Mieczysław Koziński przeszedł poważny zabieg chirurgiczny, który spowodował ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Słupsku proszą o wsparcie dla dr hab. inż. Mieczysława Kozińskiego, które umożliwi mu jak najszybszy powrót do Naszego grona i kontynuowanie pracy naukowo-dydaktycznej.
Prosimy Państwa o dobrowolne wpłaty na konto.

Fundacja Pro Pomerania
NIP: 839-28-11-044
KRS: 0000121589
Numer konta bankowego: 64 1240 1835 1111 0000 1476 0888
z dopiskiem dla Mietka

Szczegóły


01.02.2017 r.Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych"

W dniu dzisiejszym pojawiły się formularze zgłoszeniowe uczestnictwa w konferencji:

Form .doc Form .pdf форма .doc форма .pdf

Szczegóły konferencji Formularz zgłoszeniowy.doc Formularz zgłoszeniowy.pdf

04.01.2017 r.Konferencja naukowa "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA STRUKTURALNEGO I PERSONALNEGO"

Nastąpiła aktualizacja formularza zgłoszeniowego, w którym to uzupełniono numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
W tytule wpłaty proszę o podanie:
- nr subkonta konferencji: 249-550
- nazwa konferencji: "Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego"
- imię i nazwisko uczestnika: ...........

Szczegóły konferencji Formularz zgłoszeniowy.doc Formularz zgłoszeniowy.pdf

21.02.2017 r.STUDIA PODYPLOMOWE
Opublikowany został plan na studia podyplomowe, Rachunkowość finansowa i budżetowa. Urszula Szafran

Plany

20.02.2017 r.UWAGA STUDENCI ZARZĄDZANIA
Opublikowany został plan na studia niestacjonarne, kierunek Zarządzanie, wszystkie lata. dr Ewa Matuska

Plany

17.02.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
Aktualizacja planów, studia stacjonarne, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe, SPS i SDS. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

14.02.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
W zakładce studnci pojawił się plan na studia niestacjonarne, kierunk Bezpieczeństwo narodowe, SPS i SDS. mgr Waldemar Kuczma

Plany

13.02.2017 r.UWAGA STUDENCI
Ostateczny termin wpisów i zaliczeń:
- u mgr A.Kulikowskiej: 19. 02. 2017 (niedziela), godz. 11.00 - 12.00. pok. 59, ul. Kozietulskiego.
- u dr E. Matuskiej: 15.02.2017 (środa), godz. 15.00 - 16.00, pok. 58, ul. Kozietulskiego. dr Ewa Matuska

13.02.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
W zakładce studenci pojawił się plan na studia stacjonarne, kierunek Bezpieczeństwo narodowe, SPS i SDS. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

13.02.2017 r.UWAGA STUDENCI ZARZĄDZANIA
W zakładce studnci pojawił się plan na studia dzienne i wieczorowe, kierunk Zarządzanie. dr Ewa Matuska

Plany

08.02.2017 r.
Termin zaliczenia z przedmiotów: podstawy ekonomii i bezpieczeństwo ekonomiczne państwa dla studentów st. stacjonarnych i niestacjonarnych został przesunięty na 20.02 godz. 16.00, ul. Kozietulskiego 59.

dr Małgorzata PleckaWstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".
Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są, od dnia 02.11.2017r., o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe