Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Szanowni Państwo

W wyniku powikłań chorobowych Nasz Kolega dr hab. inż. Mieczysław Koziński przeszedł poważny zabieg chirurgiczny, który spowodował ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Słupsku proszą o wsparcie dla dr hab. inż. Mieczysława Kozińskiego, które umożliwi mu jak najszybszy powrót do Naszego grona i kontynuowanie pracy naukowo-dydaktycznej.
Prosimy Państwa o dobrowolne wpłaty na konto.

Fundacja Pro Pomerania
NIP: 839-28-11-044
KRS: 0000121589
Numer konta bankowego: 64 1240 1835 1111 0000 1476 0888
z dopiskiem dla Mietka

Szczegóły


03.12.2016 r.Konferencja naukowa "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI"
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji naukowej "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI", która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 r. w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z komunikatem konferencyjnym Nr 1, w którym to zawarto m.in.: formularz rejestracyjny wraz ze zgłoszeniem referatu/artykułu oraz informacje dla autorów.

Komunikat Nr 1 Strona poświęcona konferencji

03.12.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo międzynarodowe - studia stacjonarne SDS (grupa MON) oraz studia stacjonarne SPS rok 2 i 3.

Plany

02.12.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne, SPS, zjazd 13-15.01.2017r.

Plany

30.11.2016 r.Uwaga!!! Zajęcia języka angielskiego z mgr W. Sypiańskim w dniach 1-06.12.2016r. nie odbędą się z uwagi na zwolnienie lekarskie.

30.11.2016 r.
Zajęcia ze studentami II roku SPS specjalność "Bezpieczeństwo teleinformatyczne".
Zajęcia z przedmiotu "Obsługa sprzętu komputerowego".Ćwiczenia umiejętności praktycznych z zakresu montowania i demontowania zestawów komputerowych oraz ich poprawnej konfiguracji. prowadzący zajęcia: Mariusz Terebecki

Galeria - facebook

30.11.2016 r.Studenci IBN 05 grudnia 2016r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w sali nr. 16 IBN odbędzie się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Panią Edytą Żuk. Spotkanie będzie poświęcone problematyce "Handlu żywym towarem".

Serdecznie zapraszamy

30.11.2016 r.Uwaga studenci

Nowe plany dla kierunku: Bezpieczeństwo międzynarodowe - studia stacjonarne SDS (grupa MON).

Plany

29.11.2016 r.Uwaga Studenci !!! - zajęcia z dr Markiem Brylewem

 • Seminaria dyplomowe z dnia 29.11.2016r przełożone na dzień 05.12.2016r o godz. 14:45-16:30, w dniu 6.12.2016r przełożone na godz. 10:45-12:30, zajęcia z dnia 7.12.2016r. przełożone na godzinę 8:45-10:30, z dnia 03.01.2017r. przełożone na dzień 10.01.2017r. na godz. 16:30-18:15
 • Polska w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa z dnia 03.01.2017r. przełożone na dzień 05.12.2016 na godz. 10:45-12:30

29.11.2016 r.Koncert studentów z programu Erasmus+ i wymiany studenckiej

Szczegóły

29.11.2016 r.Stypendia rządu francuskiego dla Polaków w roku akademickim 2017/2018

Szczegóły

29.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne, SPS, rok 3

Plany

28.11.2016 r.Nabór do studenckiej grupy promocyjnej

Szczegóły

28.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia blended-learning

Plany

26.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne SPS i SDS

Plany

25.11.2016 r.Uwaga Studenci!!!

Zajęcia z Panią mgr M. Rut planowane w dniach 25-30 listopada 2016 r. nie odbędą się z uwagi na zwolnienie lekarskie.

25.11.2016 r.Ostatnia szansa
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi ostatnie zapisy na studia podyplomowe Rachunkowość finansowa i budżetowa. Oferta skierowana jest do absolwentów szkół wyższych dowolnych kierunków i specjalności, którzy chcą podjąć pracę w charakterze księgowego, członka zarządu przedsiębiorstwa bądź dyrektora finansowego oraz którzy pragną zdobyć wiedze praktyczną i teoretyczną z zakresu rachunkowości, niezbędnej do pracy w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Wszystkich zainteresowanych chcący podjąć w/w studia zapraszamy do złożenia dokumentów do dnia 02.12.2016r., lub o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

25.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne rok I

Plany

24.11.2016 r.Uwaga studenci - studia podyplomowe
Dostępne są plany na pierwszy zjazd studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie - Rachunkowość finansowa i budżetowa

Plany

24.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Zarządzanie - studia stacjonarne, wieczorowe, niestacjonarne

Plany

23.11.2016 r.Uwaga studenci

Z uwagi na awarię sali 31 nastąpiła aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne rok 1 i 2

Plany

23.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne rok 2 i 3

Plany

22.11.2016 r.
Zajęcia ze studentami II roku SDS specjalność "Kryminologia".(aktualizacja)
Zajęcia z przedmiotu "Technika kryminalistyczna". Ćwiczenia umiejętności praktycznych z zakresu ujawniania za pomocą proszków daktyloskopijnych śladów linii papilarnych oraz ich procesowo-kryminalistycznego zabezpieczania a także pobierania materiału porównawczego do badań porównawczych. prowadzący zajęcia: Waldemar Kuczma

Galeria cz.1 - facebook Galeria cz.2 - facebook Galeria cz.3 - facebook

22.11.2016 r.Uwaga studenci

Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne III rok BiPP

Plany

15.11.2016 r.Studenci SPS III rok PO
W dniu 29.11.2017 r. studenci III rok PO mają połączone ćwiczenia z mgr G. Diemientiew i mgr inż. Z. Olszówka w ramach szkolenia przygotowującego do ćwiczeń międzynarodowych. G. Diemientiew, Z. Olszówka

28.10.2016 r.Studia Podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są, od dnia 02.11.2017r., o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64.

@Urszula Szafran

20.10.2016 r.Ankieta absolwentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego
Celem ankiety jest ocena procesu dydaktycznego oraz przydatności oferowanych studentom treści programowych w ich przyszłej pracy zawodowej. Badania są anonimowe, prosimy o rzetelne wypełnienie kwestionariusza ankiety, co pomoże podnieść jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych przez nasz Instytut.

Ankieta absolwentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego

07.10.2016 r.Ankiety dla Opiekuna Roku

Ankieta zał.1 Ankieta zał.3 Ankieta zał.5 Ankieta zał.7

29.09.2016 r.Regulamin obowiązków Opiekuna Roku w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

RegulaminWstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".
Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są, od dnia 02.11.2017r., o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe