Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Szanowni Państwo

W wyniku powikłań chorobowych Nasz Kolega dr hab. inż. Mieczysław Koziński przeszedł poważny zabieg chirurgiczny, który spowodował ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Słupsku proszą o wsparcie dla dr hab. inż. Mieczysława Kozińskiego, które umożliwi mu jak najszybszy powrót do Naszego grona i kontynuowanie pracy naukowo-dydaktycznej.
Prosimy Państwa o dobrowolne wpłaty na konto.

Fundacja Pro Pomerania
NIP: 839-28-11-044
KRS: 0000121589
Numer konta bankowego: 64 1240 1835 1111 0000 1476 0888
z dopiskiem dla Mietka

Szczegóły


04.01.2017 r.Konferencja naukowa "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA STRUKTURALNEGO I PERSONALNEGO"

Nastąpiła aktualizacja formularza zgłoszeniowego, w którym to uzupełniono numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
W tytule wpłaty proszę o podanie:
- nr subkonta konferencji: 249-550
- nazwa konferencji: "Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego"
- imię i nazwisko uczestnika: ...........

Szczegóły Formularz zgłoszeniowy.doc Formularz zgłoszeniowy.pdf

19.12.2016 r.Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych"
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych", która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r w Słupsku.

Szczegóły

23.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne SPS (rok 2).

Plany

20.01.2017 r.Uwaga studenci II roku SDS stacjonarne, specjalność BI
Zaliczenie wykładów z przedmiotu: Monitorowanie zagrożeń cyberprzestrzeni odbędzie się 27 stycznia 2017 o godz. 9.30 w IBN. dr Sylwia Kosznik-Biernacka

20.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Zarządzanie, studia niestacjonarne.

Plany

19.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne SPS (rok 3) i SDS.

Plany

16.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne SPS, rok 1, zjazd 27-29 stycznia 2017 r.

Plany

11.01.2017 r.Uwaga Studenci I SDS
Dr hab. Hubert Mikołajczyk, prof. AP będzie wpisywał oceny do kart z przedmiotu „Podstawy Filozofii” w pokoju 39 Instytutu Historii i Politologii w dniach:
- 18 stycznia 2017r. – godz. 9:00-10:30
- 18 stycznia 2017r. – godz. 13:00-14:00
- 26 stycznia 2017r. – godz. 14:00-15:00
- 27 stycznia 2017r. – godz. 9:00-10:00

12.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne SDS BI, zjazd 13-15 stycznia 2017 r.

Plany

11.01.2017 r.Uwaga studenci I roku !
Dr inż. Zbigniew Ledóchowski będzie wpisywał studentom wszystkich grup oceny z zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Użytkowanie baz danych oraz Techniki multimedialne w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek 16 stycznia od 10.30 do 11.15 w sali 119 przy ul. Słowiańskiej 8
- wtorek 24 stycznia od godziny 13.45 do 14.45 w pokoju 102 przy ul. Słowiańskiej 8
- czwartek 26 stycznia od godziny 16.30 do 17.15 w pokoju 102 przy ul. Słowiańskiej 8

10.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne SPS II BiPP.

Plany

09.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne SPS i SDS.

Plany

09.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Zarządzanie, studia niestacjonarne.

Plany

09.01.2017 r.Uwaga Studenci I i II SPS
Zajęcia z j. angielskiego z mgr Agnieszką Wojewoda w dniu 09.01.2017 i 10.01.2017 nie odbędą się z powodu choroby.

09.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne SPS, zjazd nr 8 i 9, BiPP III.

Plany

09.01.2017 r.Studenci I rok SPS
Zajęcia z dnia 05.01.2017r. z mgr M. Kaszewskim zostaną odrobione w dniu 09.01.2017r. godz. 12:30-14:45 sala 26.

04.01.2017 r.Uwaga studenci
Zajęcia z mgr M. Kaszewskim z dnia 05.01.2017r. są odwołane z powodu choroby.

04.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne SPS (rok 2 i 3).

Plany

03.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne w systemie blended-learning (zjazd 20-22.01.2017r.); studia niestacjonarne SDS specjalność BI (zjazdy: 13-15.01.2017r. i 27-29.01.2017r.) oraz specjalność ZBPG ( zjazd 27-29.01.2017r.).

Plany

02.01.2017 r.18.12.2016 r. - zajęcia ze studentami III roku SPS specjalność: "Bezpieczeństwo Teleinformatyczne". Ścieżka edukacyjna w Państwowym Archiwum w Koszalinie w ramach zajęć z przedmiotu: "Gromadzenie i opracowanie materiałów archiwalnych” z dr J.Grubicką

Facebook - galeria

02.01.2017 r.13.12.2016 r. - zajęcia ze studentami III roku SPS specjalność: "Bezpieczeństwo Teleinformatyczne". Ścieżka edukacyjna w Archiwum Zakładowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku w ramach zajęć z przedmiotu: "Gromadzenie i opracowanie materiałów archiwalnych” z dr J.Grubicką

Facebook - galeria

02.01.2017 r.Uwaga studenci I SPS - aktualizacja
Zajęcia W-F z dr Robertem Bąk z dnia 19.01.2017r. zostały przeniesione na dzień 09.01.2017r. 16:40-18:10 Mężczyźni, 18:10-19:40 Kobiety. Ponadto w dniu 16.01.2017r. godz. 12:45-14:15 dr Robert Bąk zaprasza chętnych z grupy mężczyzn na małą salę do ćwiczeń na macie judo. Robert Bąk

02.01.2017 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne SPS (rok 2 i 3) i SDS.

Plany

30.12.2016 r.Uwaga studenci
Aktualizacja planów dla kierunku: Zarządzanie, studia dzienne/wieczorowe.

Plany

29.11.2016 r.Uwaga Studenci !!! - zajęcia z dr Markiem Brylewem

 • Seminaria dyplomowe z dnia 29.11.2016r przełożone na dzień 05.12.2016r o godz. 14:45-16:30, w dniu 6.12.2016r przełożone na godz. 10:45-12:30, zajęcia z dnia 7.12.2016r. przełożone na godzinę 8:45-10:30, z dnia 03.01.2017r. przełożone na dzień 10.01.2017r. na godz. 16:30-18:15
 • Polska w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa z dnia 03.01.2017r. przełożone na dzień 05.12.2016 na godz. 10:45-12:30Wstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".
Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są, od dnia 02.11.2017r., o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe