Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Szanowni Państwo

W wyniku powikłań chorobowych Nasz Kolega dr hab. inż. Mieczysław Koziński przeszedł poważny zabieg chirurgiczny, który spowodował ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się. Pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Słupsku proszą o wsparcie dla dr hab. inż. Mieczysława Kozińskiego, które umożliwi mu jak najszybszy powrót do Naszego grona i kontynuowanie pracy naukowo-dydaktycznej.
Prosimy Państwa o dobrowolne wpłaty na konto.

Fundacja Pro Pomerania
NIP: 839-28-11-044
KRS: 0000121589
Numer konta bankowego: 64 1240 1835 1111 0000 1476 0888
z dopiskiem dla Mietka

Szczegóły


19.06.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
Aktualizacja planów dla grupy MON. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

19.06.2017 r.Uwaga Studenci,
Zaległe wpisy, 20.06.2017 o godzinie 10:00 oraz 22.06.2017 o godzinie 10:00. mgr Grzegorz Diemientiew

19.06.2017 r.Uwaga Studenci,
Zaległe wpisy, zaliczenia przedmiotów i modułów odbędą się w czwartek 22.06.2017, godz. 17.30-18.30, ul. Kozietulskiego, s. 59.

Egzamin z przedmiotu międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, odbędzie się 23.06.2017 w godz. 18.15-19.45 w s. 26. dr Małgorzata Plecka

19.06.2017 r.Szanowni Studenci!
We wtorek 20 czerwca 2017 r. w godzinach 12.00-13.00, dr Lech Chojnowski będzie dokonywał wpisów zaliczeń i rozliczał zaległości z prowadzonych przedmiotów. dr Lech Chojnowski

14.06.2017 r.Szanowni Studenci,
w dniu 20.06.2017 r. (wtorek) w godz. 9.00 - 10.00 odbędą się wpisy, zaległe zaliczenia przedmiotów oraz zaliczenia modułów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do sali nr 29. dr Izabela Szkurłat

14.06.2017 r.Terminy egzaminów u dr J.Szreder
Techniki sprzedaży – 13.06.2017, godz. 17.00
Strategie zarządzania logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa – 23.06.2017, godz. 17.00
Obrony dr J. Szreder – 04.07.2017, godz. 12.30 dr J. Szreder

14.06.2017 r.Uwaga Studenci!
Konsutacje z Panem mgr Ł.Młynarkiewicz zaplanowane na dzień 13.06.2017r. zostały przeniesione na dzień 16.06.2017r. (piątek) na godz. 15:00-16:30 przy ul.Kozietulskiego. mgr Ł. Młynarkiewicz

13.06.2017 r.Terminy egzaminów
 1. Zarządzanie I rok, studia stacjonarne /dzienne,
  przedmiot: Ewolucja organizacji i rynku pracy , termin: 21.06.2017r, godz. 12.00, sala nr 30 IBN
 2. Zarządzanie I rok, studia niestacjonarne,
  przedmiot: Ewolucja organizacji i rynku pracy , termin: 24.06.2017r, godz. 10.30, sala nr 51, Kozietulskiego
 3. Zarządzanie II rok, studia niestacjonarne,
  przedmiot: Zarządzanie zmianami, termin: 24.06.2017r, godz. 11.30, sala nr 51, Kozietulskiego
dr Ewa Matuska

08.06.2017 r.CYBERNETYKA SPOŁECZNA - nowy kierunek na IBN

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przygotował nową ofertę studiów pierwszego stopnia (licencjackich -inżynierskich) na kierunku CYBERNETYKA SPOŁECZNA. Program kształcenia został stworzony we współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi, uwzględniając aktualne i potencjalne potrzeby rynku pracy w regionie. Studia mogą odbywać się w trybie studiów dziennych lub wieczorowych (zajęcia w godzinach popołudniowych i częściowo weekendy) oraz niestacjonarnych.

ulotka informacyjna

08.06.2017 r.Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu nową odsłonę czasopisma naukowego Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku "Studia nad Bezpieczeństwem" wydawanego w formie zeszytów naukowych. Nowa odsłona to zarówno nowa szata graficzna, możliwość dostępu do poszczególnych zeszytów i ich publikacji, ale także sprawna współpraca pomiędzy Autorami, Recenzentami i Komitetem Redakcyjnym. Dzięki funkcjonalności wykorzystanej platformy, proces redakcyjny będzie nie tylko szybszy, ale przede wszystkim łatwiejszy, a tym samym przyjemniejszy. Dlatego też pragniemy gorąco zachęcić Państwa zarówno do odwiedzania strony naszego czasopisma "Studia nad Bezpieczeństwem" i korzystania z jego źródeł, ale także do jego współtworzenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Linki do stron:
zeszyty-bn.apsl.edu.pl
strona informacyjna

Komitet Redakcyjny

07.06.2017 r.Studenci studiów w systemie blended-learning
Pragniemy Państwa poinformować, że udało się uruchomić ponownie platformę elearningową proszę sprawdzić poprawność działania Państwa loginów oraz przerabianych przez Państwa kursów.

Stan odzyskanej platformy datowany jest na dzień 17.05.2017r. a więc na dzień przed awarią.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu proszę zgłaszać na adres: administrator.bn@apsl.edu.pl Administrator ECZK

30.05.2017 r.Szanowni Państwo,
konsultacje z mgr. Łukaszem Młynarkiewiczem w dniu 30.05.2017 r. na prośbę studentów odbędą się wcześniej, tj. od godz. 16:30 do 18:00 (pok. 59, Kozietulskiego).
Jednocześnie, uprzejmie informuję o terminach konsultacji z mgr. Łukaszem Młynarkiewiczem w miesiącu czerwcu:
 1. 02.06.2017 (piątek) - godz. 15:00-16:30,
 2. 09.06.2017 (piątek) - godz. 15:30-16:30,
 3. 10.06.2017 (sobota) - godz. 16:30-17:30,
 4. 13.06.2017 (wtorek) - godz. 16:00-17:30.
 5. 19.06.2017 (poniedziałek) - godz. 16:30-18:00 (od 20.06 urlop)
mgr. Łukasz Młynarkiewicz

30.05.2017 r.Uwaga studenci kierunku Zarządzanie, II rok - studia niestacjonarne!
Termin egzaminu z przedmiotu "Finanse przedsiębiorstw" z mgr A. Kulikowską - 13.06.2017 r.(wtorek), godz. 17.00, Aula 1, ul. Kozietulskiego. mgr A. Kulikowska

30.05.2017 r."Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych"
Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje targi pn. "Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych".

Termin targów: 08.06.2017r. (godz. 10.00 – 14.00)
Miejsce: Słupsk, ul. Szczecińska 99, Hala "GRYFIA"

Szczegóły Plakat

29.05.2017 r.Uwaga Studenci
Zaktualizowano Regulamin kwalifikacji studentów do specjalności kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie. Znajdują się tam druki deklaracji wyboru specjalności.

Regulamin kwalifikacji

29.05.2017 r.Szanowni Studenci,
w dniu 10.06.2017 r. w godz. 10.00 – 11.00 oraz w dniu 12.06.2017 r. w godz. 10.00 – 11.00 odbędą się wpisy, zaległe zaliczenia przedmiotów oraz zaliczenia modułów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do sali nr 29. dr Izabela Szkurłat

23.05.2017 r.UWAGA STUDENCI ZARZĄDZANIA
Aktualizacja planów - studia niestacjonarne. dr Ewa Matuska

Plany

23.05.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
Aktualizacja planów dla grupy MON. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

23.05.2017 r.UWAGA STUDENCI
Nastąpiła poważna awaria i uszkodzenie serwera eczk.apsl.edu.pl. Trwają pracę nad przywróceniem systemu. Administrator

23.05.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
Aktualizacja planów dla kierunku I SDS i II SDS - przedmiot: Kryminologia. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

28.04.2017 r.UWAGA STUDENCI BN
Aktualizacja planów dla SPS, studia niestacjonarne:
- zjazd 26-28 maja 2017r.: II ZK;
- zjazd 09-11 czerwca 2017r.: II BiPP, II ZK, II PO.
mgr Waldemar Kuczma

Plany

27.04.2017 r.Uwaga Studenci!
Na stronach IBN została wyodrębniona sekcja dotycząca egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy

26.04.2017 r.Uwaga Pracownicy naukowo-dydaktyczni IBN !
W związku z opracowaniem wniosku dotyczącego finansowania badań statutowych w roku 2018, pracownicy naukowo-dydaktyczni IBN mogą zgłaszać wnioski o przystąpienie do zadań badawczych. Dokumenty do pobrania w załączeniu.

Dokumenty

12.04.2017 r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

10.04.2017 r.
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 30.03.2017 r. uzyskał certyfikaty na dwie sale laboratoryjne. Sale nr 6 i 13 stały się certyfikowanymi Laboratoriami Edukacyjnymi ECDL GIS. Oznacza to, że w salach mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania ECDL EPP GIS.

image image


07.04.2017 r.
image Informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się monografia "Bezpieczeństwo narodowe. Studium teoretyczne", autorstwa doktora Lecha Chojnowskiego. Książka dotyczy teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, z uwypukleniem jego podmiotowego i procesualnego wymiaru. Adresowana jest do studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem, a także osób zajmujących się tą problematyką zawodowo. Książka dostępna jest w Wydziale Wydawniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Spis tereści OkładkaWstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".
Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są, od dnia 02.11.2017r., o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe