Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
16.11.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą studiów stacjonarnych:
 • zajęć z mgr W. Kuczma;
 • numerów sal.
mgr G. Diemientiew

Plany

16.11.2018r.Aktualizacja planów
Nastąpiła aktualizacja planów na najbliższy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych. mgr G. Diemientiew

Plany

16.11.2018r. Z powodu nieobecności pracownika administracji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego sekretariat w dniu 17.11.2018r. jest nieczynny. W związku z powyższym wszelkie sprawy organizacyjno - administracyjne studentów proszę zgłaszać do dziekanatu Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie pok 38 ul. Kozietulskiego 6-7. IBN
15.11.2018 r.
image Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia dla mgr. inż. Zbigniewa Olszówki, wykładowcy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku
z powodu śmierci Matki, składają koleżanki i koledzy.


Kondolencje

15.11.2018r.Plany - języki obce
Opublikowano plany dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - studia niestacjonarne. Prosimy o zapoznanie się z nimi. mgr G. Diemientiew

Plany

15.11.2018r. UWAGA! Studenci II SDS BN/BHP. Zmiana terminu zajęć Prawne podstawy bezpieczeństwa. Zajęcia z dnia 04.01.2019r odbędą się w dniu 21.11.2018r w godz. 8.45-11.45, Arciszewskiego 30. Dr Daria Bieńkowska
13.11.2018r. W dniu 14.11.2018r. zajęcia z dr W. Brywczyńskim są odwołane z uwagi na spotkanie z władzami AP oraz ze względu na obrony prac dyplomowych. dr Wiesław Brywczyński
08.11.2018r.Informacja:
Rektrutacja
"e-Pionier SocialHackathon"

CIEKAWE WYZWANIA PROGRAMISTYCZNE W OBLICZU PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH - "ZAPROGRAMUJMY LEPSZE JUTRO"

Słupsk w terminie
(przypuszczalny termin: 1-15.12.2018) 9.00 – 21.00
wyznaczony zostanie termin po rekrutacji
Kontakt:
Zgłoszenia: mgr A. Jopek: anita.jopek@apsl.edu.pl


"e-Pionier Social Hackathon" - podejmij wyzwanie i zaprogramuj lepsze jutro. Konkurs Społecznej Akademii Nauk i Smart-Lab Sp. z o. o. kierowany jest do programistów, informatyków, projektantów grafiki i menadżerów projektów - studenci, każdego z kierunków mogą wziąć w nim udział uczniów zainteresowani tą tematyką i wygrać atrakcyjne nagrody. Drużyny złożone ze studentów i uczniów szkół średnich staną przed zadaniem rozwiązania określonego problemu związanego z projektowaniem.
dr Joanna Grubicka

Szczegóły

07.11.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • zajęć z dnia 9.11.2018r. z mgr W. Kuczma zostały przeniesione na 19.11.2018r.
 • seminarium III SPS z dr inż. K. Rogowski z dnia 9.11.2018r. na godzinę 8:00
 • II SPS i I SPS zajęcia z mgr M. Kinda.
mgr G. Diemientiew

Plany

06.11.2018r. W dniu 07.11.2018r zajęcia z dr Daria Bieńkowska są odwołane (wyjazd na konferencję naukową). Będą odrobione w innym terminie /następny tydzień/. dr Daria Bieńkowska
05.11.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • zajęć z mgr R. Czyżem dnia 7.11.2018r. z 3 BiPP zmianie uległ numer sali.
 • zajęć z dr A. Sałek - Imińska:
  • I rok SPS BN stacjonarne: Podstawy ekonomii z dnia 5 grudnia na 26 listopada w godz. 14.45-16.15 (gr.2) i 16.30-18.00 (gr.1).
  • 3 rok SPS BN stacjonarne: Rozwój zawodowy i mobilność na rynku pracy z dnia 6 grudnia na 7 stycznia w godz. 16.30-18.15.
 • dr I. Szkurłat seminarium dyplomowe z dnia 15.11.-16.11.zostają przeniesione na dzień 14.01.2019r.
mgr G. Diemientiew

Plany

29.10.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • I roku SPS zajęcia z dr W. Piestrzyński dnia 30.10.2018r.
 • III roku SPS BiPP zajęcia z przedmiotu Etyka zawodu policjanta z mgr R. Czyż 30.10.2018r.
 • I SDS zajęcia z prof. J. Gierszewski z przedmiotu Metodologia badań społecznych z dnia 31.10.2018r odbędą się dnia 30.10.2018r.
mgr G. Diemientiew

Plany

29.10.2018r. Zajęcia "Podstawy logiki" (studenci I SDS) zostają przeniesione z wtorku - tj. 30.10.2018r g. 14.45-16.30, na ŚRODĘ -tj. 31.10. 2018 r na godz. 8.45- 10.30, sala 9 ul. Arciszewskiego. dr Joanna Grubicka
26.10.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą III BiPP oraz II SDS Kryminologia zajęcia z mgr W. Kuczma. mgr G. Diemientiew

Plany

25.10.2018r.Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma "Studia nad Bezpieczeństwem", rozpoczyna prace nad numerem 4 zeszytu.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres sekretarzibn@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.
Jednocześnie bardzo proszę do stosowania się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie zeszyty-bn.apsl.edu.pl

Redakcja czasopisma
"Studia nad Bezpieczeństwem"
25.10.2018r.Szanowni Państwo,
Z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że w procesie oceny ICI Journals Master List 2017, czasopismo "Studia nad Bezpieczeństwem" zeszyt nr 2, uzyskało od ekspertów Index Copernicus wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) ICV 2017 = 68.98.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Redakcja czasopisma
"Studia nad Bezpieczeństwem"
11.10.2018r.Zmiana terminów zajęć
Podstawy socjologii I rok SPS Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne
12.10.2018 - wykłady odwołane
17.10 2018 - wykład w godzinach 12.30 - 14.45
27.11.2018 - wykład w godzinach 16.30 - 18.15
dr Izabela Szkurłat
28.09.2018 r.Informacja - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Prosimy o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

SWFiS.420.12.2018

27.09.2018 r.Terminarz zjazdów Bezpieczeństwo Narodowe

Został opublikowany terminarz zjazdów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe uzupełniony o kierunek Blended Learning pierwszy stopnień

Terminarz zjazdów 2018/2019 (kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe)

11.01.2018r.Nowa strona Wydziału

Pod adresem: https://wnozib.apsl.edu.pl/ znajduje się nowa strona Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEStudia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl