Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

18.10.2017 r.Fotorelacja z zakończonej konferencji
IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"

Facebook - galeria

17.10.2017 r.Uwaga studenci II roku Zarządzania.
Jutrzejsze zajęcia laboratoryjne z E-urzędnika zaplanowane w godz. 12.30-15.00 (2 gr lab.) zostają odwołane i przeniesione na inny termin.
Beata Harasim

17.10.2017 r.Plan aktualizacja - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów: Zmiana planu na II SPS dotyczy zajęć Wyzwania i Zagrożenia Bezpieczeństwa.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

16.10.2017 r.Plan aktualizacja - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów dotyczy: I rok SPS - zmiany dotyczą zajęć z dnia 15.11.2017r.; SDS - Seminarium II roku z Prof. J. Sadowskim.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

16.10.2017 r.Plan - grupa ukraińska
Opublikowane zostały Plany dla studentów z Ukrainy - kierunek Zarządzanie.
Beata Harasim

Plany

16.10.2017 r.Aktualizacja wykazu opiekunów lat na kierunku "Bezpieczeństwo narodowe"
Zaktualizowano adresy email opiekunów poszczególnych lat na kierunku "Bezpieczeństwo narodowe".
IBN

Wykaz opiekunów lat z danymi kontaktowymi

13.10.2017 r.Plan aktualizacja - Zarządzanie
Aktualizacja planu: studia niestacjonarne SPS.
Beata Harasim

Plany

12.10.2017 r.Plan aktualizacja - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów - studia niestacjonarne:
 • Zjazd nr 2 (13-14-15.10.2017r.): I rok SPS, I rok SDS, II rok SDS ZBiHP;
 • Zjazd nr 3 (27-28-29.10.2017r.): II rok SPS, II rok SDS BM, II rok SDS ZBiHP;
mgr Waldemar Kuczma

Plany

11.10.2017 r.Plan aktualizacja - Zarządzanie
Aktualizacja planu: studia stacjonarne i wieczorowe SPS.
Beata Harasim

Plany

11.10.2017 r.Katedra Zarządzania - ogłoszenie
Uwaga Studenci I roku studiów wieczorowych!
Dzisiejsze zajęcia z podstaw przedsiębiorczości zostają odwołane.
Beata Harasim

11.10.2017 r.Seminarium doktoranckie
dr hab. inż., prof. AP Mieczysław Koziński organizuje seminarium doktoranckie - ilość miejsc ograniczona. Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 października 2017r. o godz 14:00 przy ul. Arciszewskiego 22D, sala 17, tel. +48 515 083 122.
KCSiIB

09.10.2017 r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Zostały opublikowane plany na zjazdy nr 3 i 4 dla studiów niestacjonarnych SPS i SDS oraz na zjazdy studentów w systemie blended-learning stacjonarne i niestacjonarne.

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych kierunku "Bezpieczeństwo narodowe"!!!
Jeżeli na planach zajęć przy numerze sali nie ma żadnej adnotacji, to zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Arciszewskiego 22d. mgr Waldemar Kuczma

Plany

06.10.2017 r.Seminarium doktoranckie
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek organizuje seminarium doktoranckie ilość miejsc ograniczona pierwsze spotkanie odbędzie się 18 października 2017r. o godz 14:00 przy ul. Kozietulskiego 6-7, sala 54, tel. 59 848 28 69.
IBN

11.09.2017 r.Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/18

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/18 na kierunki:
 • Menedżer Kadr i Płac
 • Rachunkowość finansowa i budżetowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyższego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na w/w kierunkach proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38, tel. (59) 848 28 64, mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl

06.09.2017 r.Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje

25.08.2017 r.Nowe nr telefonów
Szanowni Państwo,
W związku z przeniesieniem IBN do budynku przy ul. Kozietulskiego informujemy o aktualnych numerach telefonów:

Sekretariat:
mgr Justyna Hnatiuk-Mułyk, tel. 059 848 28 69
mgr Joanna Głogowska, tel. 059 848 38 76

Dyrektor IBN:
dr hab prof. nadzw. A. Urbanek, tel. 059 848 38 70

Zastępca Dyrektora:
dr inż. K.Rogowski, tel. 059 848 28 68

25.08.2017 r."Studia nad Bezpieczeństwem" - zeszyt nr 3
Pragniemy poinformować, iż trwają prace nad 3 numerem naszego czasopisma naukowego "Studia nad Bezpieczeństwem". Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie swoich publikacji (o objętości od 20 do 40 tysięcy znaków).

Termin przyjmowania artykułów - do 31 października 2017 r.
Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"

22.08.2017 r.Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy

04.08.2017 r.Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl
11.07.2017 r.Indeksowanie czasopisma

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:
 • eContenta
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum


eContenta CEJSH BazHum12.04.2017 r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".

Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe