Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
11.01.2019r.III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Zgodnie z ostatnim komunikatem o przedłużeniu terminu zgłoszenia uczestnictwa w III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Komitet Organizacyjny informuje Państwa, że w dniu 10 stycznia 2019 r. zamyka listę zgłoszeń szkół do Olimpiady.
Jednocześnie przypominamy, że do dnia 15.02.2019r. należy nadsyłać prace konkursowe dotyczące jednego z podanych poniżej tematów:
 • Bezpieczeństwo nad wodą.
 • NATO fundamentem bezpieczeństwa RP.
 • Bezpiecznie w drodze do szkoły.
 • Żyj zdrowo na sportowo - bądź sobą.

Szczegóły dotyczące pracy konkursowej zostały zawarte w regulaminie.

Regulamin || Szczegóły

Komitet organizacyjny
14.12.2018r.III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi komunikatami oraz z zaktualizowanym regulaminem olimpiady.

Komunikat nr 2 || Komunikat nr 3 || Zaproszenie || Regulamin || Szczegóły

Komitet organizacyjny
15.01.2019r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • zajęć na IX zjeździe dla I NSDS;
 • zajęć na X zjeździe dla II NSPS;
 • III SPS zajęcia z mgr R. Olewnik oraz z mgr J. Pardo;
 • oraz zmianom uległy numery sal.
mgr G. Diemientiew

Plany

09.01.2019r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • zajęć z mgr M. Kinda 16.01.2019 roku dla I roku SPS;
 • II rok SPS zajęć z mgr M. Kinda 23.01.2019 roku;
 • I rok NSPS zajęć z mgr M. Kinda 27.01.2019 roku;
 • II NSDS ZBHP zajęcia z mgr P. Sawicki ostatni zjazd;
 • I NSDS seminarium z prof. J. Gierszewskim zjazd VIII i IX.
mgr G. Diemientiew

Plany

03.01.2019r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • I roku SPS oraz I SDS zajęcia z przedmiotu podstawy Filozofii z dr M. Chrzanowską;
 • III roku BiPP i OB dnia 17.01 zmianom uległy numery sal;
 • I SDS Blended Learning 4 i 5 zjazd;
 • II NSDS BHP zjazd 8,9,10 zajęcia z dr S. Kozdrowski.
mgr G. Diemientiew

Plany

31.12.2018r.Aktualizacja planów - studia stacjonarne
Zmiany dotyczą wszystkich lat. Zmianom uległy numery sal. mgr G. Diemientiew

Plany

20.12.2018r.OGŁOSZENIE
Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Słupsku znajduje się do odwołania w budynku przy ulicy Arciszewskiego 22D pokój 27.
Tymczasowy numer do sekretariatu: (59) 8405409. IBN
13.12.2018r.OGŁOSZENIE
III Rok Bezpieczeństwa Żeglugi Morskiej i Portów zaprasza wszystkich chętnych do zapisów na kursy:
 • KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)
 • Sternika motorowodnego
 • Kurs żeglarski
 • Kurs Ratownika wodnego
Uruchomienie kursów planowane jest na przyszły semestr akademicki (2019r.). Więcej informacji wkrótce!
05.11.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą:
 • zajęć z mgr R. Czyżem dnia 7.11.2018r. z 3 BiPP zmianie uległ numer sali.
 • zajęć z dr A. Sałek - Imińska:
  • I rok SPS BN stacjonarne: Podstawy ekonomii z dnia 5 grudnia na 26 listopada w godz. 14.45-16.15 (gr.2) i 16.30-18.00 (gr.1).
  • 3 rok SPS BN stacjonarne: Rozwój zawodowy i mobilność na rynku pracy z dnia 6 grudnia na 7 stycznia w godz. 16.30-18.15.
 • dr I. Szkurłat seminarium dyplomowe z dnia 15.11.-16.11.zostają przeniesione na dzień 14.01.2019r.
mgr G. Diemientiew

Plany

25.10.2018r.Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż redakcja czasopisma "Studia nad Bezpieczeństwem", rozpoczyna prace nad numerem 4 zeszytu.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do nadsyłania swoich publikacji na adres sekretarzibn@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r.
Jednocześnie bardzo proszę do stosowania się do wymogów edytorskich, które umieszczone są na stronie zeszyty-bn.apsl.edu.pl

Redakcja czasopisma
"Studia nad Bezpieczeństwem"
25.10.2018r.Szanowni Państwo,
Z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że w procesie oceny ICI Journals Master List 2017, czasopismo "Studia nad Bezpieczeństwem" zeszyt nr 2, uzyskało od ekspertów Index Copernicus wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) ICV 2017 = 68.98.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Redakcja czasopisma
"Studia nad Bezpieczeństwem"
Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEStudia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z: sekretariat.bn@apsl.edu.pl, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z: sekretariat.bn@apsl.edu.pl, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: sekretariat.bn@apsl.edu.pl