Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
17.04.2018r.Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA"
Prosimy o zapoznanie się z szczegółowym programem konferencji.

Program konferencji | Szczegóły

Komitet organizacyjny
28.03.2018r.III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - SPOŁECZNA PRZESTRZEŃ INTERNETU W KONTEKŚCIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ"

Opublikowano informację w języku ukraińskim dot. konferencji.

Szczegóły

Komitet organizacyjny
26.01.2018r.IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO"

Nastąpiło wydłużenie terminu elektronicznej rejestracji do dnia 30 kwietnia 2018r.

Szczegóły

Komitet organizacyjny

19.04.2018r.Zmiany w planie - Bezpieczeństwo Narodowe
Studia Blend Learning:
 • Zjazd 3 i 4 - Specjalność II NSDS ZPBG - Zmiany dotyczą zajęć z dr D. Smoliński oraz dr inż. K. Rogowski.
Studia niestacjonarne:
 • SPS ZK - zjazd nr 10 i 11.
 • I NSDS zjazd - VI Zmiany dotyczą zajęć z przedmiotu teoria bezpieczeństwa;
 • I NSDS zjazd - VIII Zmiany dotyczą zajęć z przedmiotu teoria bezpieczeństwa;
 • I NSDS zjazd - IX Zmiany dotyczą zajęć z przedmiotu teoria bezpieczeństwa;
 • I NSDS zjazd - X Zmiany dotyczą zajęć z przedmiotu teoria bezpieczeństwa.
Studia stacjonarne:
 • II rok OB - Zmiany dotyczą zajęć z mgr A. Kamińską – Nawrot;
 • III rok BŻMIP - 26.04.2018 r. zmianie uległ numer sali.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

18.04.2018r.Zmiany w planie - Bezpieczeństwo Narodowe
Studia Blend Learning:
 • II NSDS Seminarium Magisterskie z dr A. Kwiatkowski zjazd III;
 • II ZPBG Zajęcia z dr. D. Smolińskim zjazd III;
 • II OB. Zajecia z dr A. Kwiatkowski zjazd III;
 • II OB. Zajecia z dr A. Kwiatkowski zjazd V
Studia Niestacjonarne - VI zjazd zmianom uległy numery sal. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

17.04.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja planów na studia niestacjonarne. Aktualizacja dotyczy wszystkich zjazdów. Pojawiły się również plany na dwa ostatnie zjazdy semestru letniego. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

11.04.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja planów na studia stacjonarne - aktualizacja dotyczy:
 • I SDS zmianom uległy numery sal seminarium magisterskie.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

10.04.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja planów na studia niestacjonarne - aktualizacja dotyczy:
 • numerów sal specjalność III 3 PO podczas V zjazdu;
 • zajęć z mgr inż. Z. Olszówka III ZK;
 • zmian w VII zjeździe zajęć z mgr inż. Z. Olszówka III PO;
 • zmian w IX zjeździe zajęć z mgr inż. Z. Olszówka III ZK;
 • zmian w IX zjeździe zajęć z mgr inż. Z. Olszówka III PO.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

09.04.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Opublikowano nowe plany dla studentów studiów niestacjonarnych na zjazdy 6-9. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

09.04.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja planów na studia stacjonarne i niestacjonarne - zmiany dotyczą:
 • 3 SPS BiPP zajęcia z mgr R. Czyż;
 • 2 SPS BiPP zajęcia z mgr A. Kamińską-Nawrot;
 • NSPS 3 ZK zajęcia z mgr R. Czyż zjazd 15.04.2018r.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

06.04.2018r.Uwaga Studenci Zarządzania!
Od dnia dzisiejszego tj. 06.04.2018r. docelowym źródłem informacji dot. toku studiów na kierunku Zarządzanie jest strona naszej Katedry. Znajdą tam Państwo bieżące aktualności, plany, kontakty oraz wszelkie niezbędne informacje.
Strona znajduje się pod linkiem:
https://wnozib.apsl.edu.pl/Jednostki-Organizacyjne-Wydzialu/Katedra-Zarzadzania/Aktualnosci
Beata Harasim
04.04.2018r.Spotkanie Legii Akademickiej
Szanowni Państwo,
Dnia 13.04.2018 o godz. 11.00 w auli 3 Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się obowiązkowe spotkanie uczestników Legii Akademickiej.
Maria Wiecka - Sekretariat IBN
04.04.2018r. Zajęcia z Użytkowania Baz Danych (laboratorium) I rok Zarządzanie gr L4 planowane w dniu 10 kwietnia 2018 r w godzinach 15.30-17.00 zostaną zrealizowane w dniu 11 kwietnia 2018 w godzinach 15.45-17.15 (ul. Arciszewskiego) z powodu wyjazdu służbowego. Pozostałe zajęcia w tym dniu odbędą się zgodnie z planem.
dr Sylwia Kosznik-Biernacka
15.02.2018r.Nowe studia podyplomowe i kursy
Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez Katedrę w roku akademickim 2018/2019. dr hab. inż., prof. AP Mieczysław Koziński

Szczegóły oferty Ulotka informacyjna Studia podyplomowe

11.01.2018r.Nowa strona Wydziału

Pod adresem: https://wnozib.apsl.edu.pl/ znajduje się nowa strona Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

08.11.2017r.Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zeszyty naukowe IBN "Studia nad Bezpieczeństwem" zostały poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List, w wyniku której otrzymały ostatecznie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie ICV 2016=55.68.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEStudia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl