Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
26.01.2018r.IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO"

Nastąpiło wydłużenie terminu elektronicznej rejestracji do dnia 30 kwietnia 2018r.

Szczegóły

Komitet organizacyjny
18.01.2018r.Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA"
Nastąpiła aktualizacja wszystkich dokumentów dotyczących konferencji. Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami.

Informacje | Wymogi edytorskie | Formularz zgłoszeniowy.pdf | Szczegóły

Komitet organizacyjny
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - SPOŁECZNA PRZESTRZEŃ INTERNETU W KONTEKŚCIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ"

Informacje | Komunikat nr 1 | Szczegóły


15.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów IV zjazd dotyczy I roku NSPS i II ZK NSPS.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

15.03.2018r.Uwaga!
Spotkanie informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych, w sprawie praktyk studenckich odbędzie się w następującym terminie:
 • I rok studia stacjonarne- 23 marca o godzinie 14.45 na początku zajęć z przedmiotu Teoria zarządzania, s. 26, ul. Arciszewskiego 22
 • I rok st. wieczorowe- 23 marca o godzinie 15.45 na początku zajęć z przedmiotu Teoria zarządzania, s. 51, ul. Kozietulskiego 6-7.

Beata Harasim
15.03.2018r.Plan studia podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem (edycja II)
Opublikowano plany na studia podyplomowe, kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem (edycja II), semestr II.
dr Agnieszka Sałek-Imińska

Plany

15.03.2018r.Plan studia podyplomowe - HR Menedżer
Opublikowano plany na studia podyplomowe, kierunek HR Menedżer.
Beata Harasim

Plany

13.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja planu na zjazd nr 4 dla studentów studiów niestacjonarnych.
Opublikowano również plany
 • na zjazd nr 2 dla studentów studiów w systemie blended-learning,
 • na zjazd nr 5 dla studentów studiów niestacjonarnych.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

13.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja dotyczy II roku BiPP i III roku PO, BiPP. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

12.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Opublikowano plany na zjazd nr 4 dla studiów niestacjonarnych SPS i SDS, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

12.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Zmiany dotyczą:
 • Podwójnego dyplomu,
 • II SPS BiPP zajęć z mgr W. Kuczma,
 • III SPS BiPP zajęć z mgr W. Kuczma,
 • I SDS zajęcia z mgr M. Leszkiewicz, Dr W. Pszenny, Dr S. Zarobny ( numery sal ).
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

12.03.2018r.Zaproszenie na wykład inauguracyjny
Serdecznie zapraszmy na uroczysty wykład inaugurujący semestr letni, którego prelegentem będzie prof. dr hab. Andrzej MISIUK.
Inauguracja odbędzie się dnia 13.03.2018r. o godz. 14.00 w Auli nr 2 w budynku przy ulicy Kozietulskiego 6/7.
Dziekan WNoZiB dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

Szczegóły

08.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja dotyczy:
 • II roku SPS SPEC. BiPP zajęcia z mgr W. Kuczma zmiany dotyczą numeru sal,
 • I roku SDS zajęcia z mgr M. Leszkiewicz, dr W. Pszenny, dr S. Zarobny zmiany dotyczą numerów sal.
mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

08.03.2018r.Plany - Zarządzanie
Nastąpiła aktualizacja następujących planów:
 • studia podyplomowe BHP,
 • studia dzienne i wieczorowe.
Beata Harasim

Plany

07.03.2018r.Zmiany sal - BN
Informujemy, że nastąpi zmiana sal.
W dniach: 12.03.2018r. i 19.03.2018r., zajęcia prowadzone przez mgr. R. Czyża zostają przeniesione z ul. Kozietulskiego 6-7 z sali 47 na ul. Arciszewskiego do sali 11.
Zmiany dotyczą przedmiotów III SPS i BIP:
- Organizacja zarządzania kryzysowego w warunkach bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- Wybrane zagadnienia ruchu drogowego. mgr Robert Czyż

07.03.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja studiów stacjonarnych - zmiany dotyczą:
 • I SDS - podwójny dyplom,
 • II Roku BiPP.
Zmiany dotyczą numerów sal, wszystkie zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Arciszewskiego 22D. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

07.03.2018r.Plany - Zarządzanie
Nastąpiła aktualizacja planów dla studentów studiów niestacjonarnych. Beata Harasim

Plany

15.02.2018r.Nowe studia podyplomowe i kursy
Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez Katedrę w roku akademickim 2018/2019. dr hab. inż., prof. AP Mieczysław Koziński

Szczegóły oferty Ulotka informacyjna Studia podyplomowe

11.01.2018r.Nowa strona Wydziału

Pod adresem: https://wnozib.apsl.edu.pl/ znajduje się nowa strona Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

08.11.2017r.Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zeszyty naukowe IBN "Studia nad Bezpieczeństwem" zostały poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List, w wyniku której otrzymały ostatecznie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie ICV 2016=55.68.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
12.04.2017r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEStudia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".

Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/18

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/18 na kierunki:
 • Menedżer Kadr i Płac
 • Rachunkowość finansowa i budżetowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyższego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na w/w kierunkach proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38, tel. (59) 848 28 64, mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl