Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

Wybory 2017 - informacje

14.11.2017 r.Wybory - Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Ogłoszenia dot. wyborów WNoZiB.
IBN

Uchwała nr U.6.KWW.2017 z dnia 14.11.2017r. Uchwała nr U.7.KWW.2017 z dnia 14.11.2017r. Protokół nr 5 z dnia 14.11.2017r.


22.11.2017 r.Uwaga studenci wieczorowi!! - kierunek Zarządzanie
Zajęcia z Podstaw psychologii z dr E. Matuska, zaplanowane w dniu dzisiejszym (22.11.) zostają odwołane i przeniesione na inny termin.
Beata Harasim
21.11.2017 r.Plan aktualizacja - Zarządzanie
Aktualizacja planu - zmiany dotyczą planu studiów stacjonarnych i wieczorowych.
Beata Harasim

Plany

21.11.2017 r.Plan aktualizacja - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja następujących planów:
 • Zjazd 24-26 listopad 2017r.: III ZK;
 • Zjazd 1-3 grudzień 2017r.: II SPS; II ROK SDS ON Bl-learning;
 • Zjazd 8-10 grudzień 2017r.: II SPS;
mgr Waldemar Kuczma

Plany

20.11.2017 r.Studenci - kierunek Zarządzanie
Konsultacje planowane w dniu 23.11.2017r. z dr M. Betkowskim, zostają przeniesione na kolejny czwartek- 30.11.2017r. w godz. 12:00-13:30.
Beata Harasim
16.11.2017 r.Plan aktualizacja - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja następujących planów:
 • Zjazd 17-19 listopad 2017r.: I SPS; II ROK SDS BM;
 • Zjazd 24-26 listopad 2017r.: I SPS; II ROK SDS BM;
 • Zjazd 1-3 grudzień 2017r.: I ROK SDS Bl-learning - stacjonarne;
 • Zjazd 12-14 styczeń 2018r.: I SPS;
mgr Waldemar Kuczma

Plany

14.11.2017 r.Learning Initiatives in Civil Environments – LINCE
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku jest partnerem w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. Learning Initiatives in Civil Environments – LINCE.
dr Ewa Matuska, dr Joanna Grubicka

Informacja o projekcie

10.11.2017 r.image
Senat Akademii Pomorskiej Uchwała Nr R.000.68.17 z dnia 27 września 2017 r. wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów ramach Legii Akademickiej. Pełnomocnikiem Rektora ds. wdrażania projektu został Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Pan dr hab. prof. nadzw. AP Andrzej Urbanek. Koordynatorem projektu został dr Włodzimierz Pszenny Zakład Obrony Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego (wlodzimierz.pszenny@apsl.edu.pl).

IBN

Szczegóły || Interaktywny wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej || Program szkolenia

08.11.2017 r.Nowy sezon CSI na IBN
Zajęcia z zajęć dot. traseologii i daktyloskopii ze studentami II roku SDS
specjalność: Kryminologia
przedmiot: Technika kryminalistyczna
prowadzący: mgr W. Kuczma
IBN

Album traseologia || Album daktyloskopia

08.11.2017 r.Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zeszyty naukowe IBN "Studia nad Bezpieczeństwem" zostały poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List, w wyniku której otrzymały ostatecznie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie ICV 2016=55.68.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
12.04.2017 r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEWstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".

Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/18

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/18 na kierunki:
 • Menedżer Kadr i Płac
 • Rachunkowość finansowa i budżetowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyższego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na w/w kierunkach proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38, tel. (59) 848 28 64, mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl