Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
16.10.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą studiów:
- niestacjonarnych I SDS oraz II ZBHP zajęcia z dr S. Kozdrowski
- stacjonarnych II rok zajęcia z mgr R. Olewnik mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

15.10.2018r.Aktualizacja planów
Studia niestacjonarne SPS i SDS - zjazd nr 2
Studia blended-learning SDS - zjazd nr 1 mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

15.10.2018r.Aktualizacja planów
I roku SPS zajęcia z dr W. Piestrzyński
I roku SDS zajęcia z dr T. Albiński oraz mgr J. Jędrzejczyk mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

15.10.2018r. Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku I SDS Blend Learning mgr Maciej Zaorskim odbędzie się w dniu 19.10. 2018. Godziny zostaną podane po opublikowaniu planu. mgr Maciej Zaorski
15.10.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą 1 roku SPS zajęcia z dr W. Piestrzyński. mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

15.10.2018r. Zajęcia "Prawne podstawy bezpieczeństwa" (studenci II SDS KR) zostają przeniesione z wtorku -tj. 16.10.2018r g. 14.00-15.30, na ŚRODĘ -tj. 17.10. 2018r na godz. 8.15, sala 33 ul. Kozietulskiego. dr Daria Bieńkowska
15.10.2018r. WTOREK 16.10.2018
ODWOŁANE ZAJĘCIA Z PANIĄ MGR AGNIESZKĄ WOJEWODĄ Dagmara Krasnodębska
12.10.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą SPS 3 BiPP oraz SDS 2 ZBHP. mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

11.10.2018r.Zmiana terminów zajęć
Podstawy socjologii I rok SPS Bezpieczeństwo Narodowe studia stacjonarne
12.10.2018 - wykłady odwołane
17.10 2018 - wykład w godzinach 12.30 - 14.45
27.11.2018 - wykład w godzinach 16.30 - 18.15
dr Izabela Szkurłat
08.10.2018r.SPOTKANIE ORGANIZACYJNE:
I rok SPS studia stacjonarne - 09.10.2018 godz 8.00 sala 47 - opiekun Pani dr Agnieszka Sałek - Imińska Dagmara Krasnodębska
08.10.2018r.SPOTKANIE ORGANIZACYJNE:
I rok SDS studia stacjonarne - 09.10.2018 godz 14.00 - opiekun Pani mgr Anita Jopek
I rok SPS studia niestacjonarne - 10.10.2018 godz. 8.30 - opiekun Pan mgr Mateusz Ziętarski Dagmara Krasnodębska
05.10.2018r.Aktualizacja planów
Zmiany dotyczą: I rok SPS, III SPS, II Kryminologia. mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

03.10.2018r.Odwołane zajęcia
Zajęcia z dnia 03.10.2018 dla II roku SPS z Panią dr Daria Bieńkowską zostały odwołane. Dagmara Krasnodębska
02.10.2018r.Aktualizacja planów
Aktualizacja dotyczy wszystkich lat - studia stacjonarne. mgr G. Diemientiew, mgr P. Czerniejewska

Plany

28.09.2018r.Aktualizacja planów
Aktualizacja planu dotyczy III roku, specjalność Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny. Zmianom uległy numery sal. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

28.09.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Opublikowano plany na Kierunku bezpieczeństwo narodowe - zjazd nr 1. Studia niestacjonarne - SPS i SDS oraz blended learning. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

28.09.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Opublikowano plany na Kierunku bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

28.09.2018 r.Informacja - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Prosimy o zapoznanie się z informacją przekazaną przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

SWFiS.420.12.2018

27.09.2018 r.Terminarz zjazdów Bezpieczeństwo Narodowe

Został opublikowany terminarz zjazdów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe uzupełniony o kierunek Blended Learning pierwszy stopnień

Terminarz zjazdów 2018/2019 (kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe)

11.01.2018r.Nowa strona Wydziału

Pod adresem: https://wnozib.apsl.edu.pl/ znajduje się nowa strona Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

08.11.2017r.Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zeszyty naukowe IBN "Studia nad Bezpieczeństwem" zostały poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List, w wyniku której otrzymały ostatecznie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie ICV 2016=55.68.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEStudia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z:@Sekretariat IBN, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl