Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
26.01.2018r.IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO"

Nastąpiło wydłużenie terminu elektronicznej rejestracji do dnia 30 kwietnia 2018r.

Szczegóły

Komitet organizacyjny
18.01.2018r.Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA"
Nastąpiła aktualizacja wszystkich dokumentów dotyczących konferencji. Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami.

Informacje | Wymogi edytorskie | Formularz zgłoszeniowy.pdf | Szczegóły

Komitet organizacyjny
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - SPOŁECZNA PRZESTRZEŃ INTERNETU W KONTEKŚCIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ"

Informacje | Komunikat nr 1 | Szczegóły


19.02.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów - studia stacjonarne. Zmiany dotyczą zajęć II ROK Obrona Narodowa oraz Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej z mgr M. Zaorski. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

19.02.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów - studia stacjonarne. Zmiany dotyczą I Roku BN. Zmiany dotyczą III roku PO zajęcia z przedmiotu Monitoring zagrożeń dnia 22.02 zostają przeniesione na dzień 21.02. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

19.02.2018r.Uwaga Studenci I roku Zarządzania!
Zajęcia z przedmiotu Użytkowanie baz danych prowadzone przez mgr A. Jopek w dniu 19.02 zostają odwołane. Realizacja nastąpi w późniejszym terminie. Beata Harasim
19.02.2018r.Uwaga Studenci!
Zajęcia z Panią mgr A. Drobko w dniu 19.02. oraz 20.02 zostają odwołane. Beata Harasim
19.02.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Aktualizacja planów - studia stacjonarne. Zmiany dotyczą II Roku BiPP zajęć z mgr A. Kamińską-Nawrot. Zmiany dotyczą I roku BN zajęć z dr L. Chojnowskim mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

17.02.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Proszę o zapoznanie się z planami, gdyż nastąpiło wiele zmian na każdej specjalności i roczniku. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

16.02.2018r.Plany - Zarządzanie
Opublikowano plany dla studiów stacjonarnych i wieczorowych na kierunku Zarządzanie. Beata Harasim

Plany

16.02.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Nastąpiła aktualizacja planu: II Rok, SPS. mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

15.02.2018r.Nowe studia podyplomowe i kursy
Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych i kursów prowadzonych przez Katedrę w roku akademickim 2018/2019. dr hab. inż., prof. AP Mieczysław Koziński

Szczegóły oferty Ulotka informacyjna Studia podyplomowe

15.02.2018r.Plany - Bezpieczeństwo Narodowe
Zaktualizowano plany na semestr letni dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studia stacjonarne (dodano plany dla grupy ukraińskiej).
Opublikowano plany dla studiów niestacjonarnych (3 pierwsze zjazdy) i studiów w systemie blended-learning (najbliższy zjazd). mgr Grzegorz Diemientiew

Plany

26.01.2018r.Harmonogram egzaminów sesji zimowej 2017/2018 w Katedrze Zarządzania.
Beata Harasim

Studia niestacjonarne || Studia stacjonarne

25.01.2018r.Legia akademicka - Plan szkolenia
Na stronie internetowej został opublikowany plan zajęć w ramach szkolenia teoretycznego dla uczestników Legii Akademickiej.
IBN

Plan szkolenia

11.01.2018r.Nowa strona Wydziału

Pod adresem: https://wnozib.apsl.edu.pl/ znajduje się nowa strona Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

08.11.2017r.Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zeszyty naukowe IBN "Studia nad Bezpieczeństwem" zostały poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List, w wyniku której otrzymały ostatecznie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie ICV 2016=55.68.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
12.04.2017r.Współpraca z EAS
Pragniemy wszystkim pracownikom i studentom przypomnieć o współpracy Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego z międzynarodowym Stowarzyszeniem EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Jako studenci i pracownicy możemy współuczestniczyć w konferencjach, zamieszczać swoje teksty naukowe oraz rozwijać kontakty interpersonalne.
Dyrekcja IBN

EAS - EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIEStudia podyplomowe - "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie"

Katedra Cybernetyki i inżynierii Bezpieczeństwa zaprasza na studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie".
Zasadniczym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie" jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Główni adresaci studiów, to:
 • Pracownicy, którzy zamierzają się specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • Pracodawcy;
 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji;
 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków (szczególnie kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, informatyka lub ekonomia).
Wymagane dokumenty:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister),
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego,
 • pozostałe dokumenty wynikające z REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU.
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe proszeni są o kontakt pod numerem tel.: (59) 840 54 08 lub +48 501 501 704, mail: kcsib@apsl.edu.pl lub sylwia.kosznik-biernacka@apsl.edu.pl.

Szczegóły Ulotka informacyjna

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Wstępna deklaracja - kierunek: ZARZĄDZANIE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Zarządzanie", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Kierunek "Zarządzanie" obejmuje nastepujące specjalnosci:
 1. Efektywne komunikowanie i negocjowanie
 2. Menedżer zarządzania zasobami ludzkimi – Human Resources
 3. Zarządzanie projektami – Menedżer Projektu
 4. Menedżer kadr i płac
 5. Menedżer produkcji
 6. Poradnictwo
 7. Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych
 8. Rachunkowość
 9. Transport-Spedycja-Logistyka
 10. Zarządzanie BHP
 11. Zarządzanie w administracji samorządowej

W wyniku konsultacji studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Rachunkowość" zostały połączone w jedną specjalność "Finanse".

Szczegółowe informacje rekrutacja.apsl.edu.pl/studia-podyplomowe

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Zarządzanie

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie" proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7 p.38, tel. (59) 848 28 64, mail: @Urszula Szafran.

Wstępna deklaracja - kierunek Zarządzanie


Wstępna deklaracja - kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Prosimy o wypełnianie wstępnych deklaracji uczestnictwa w studiach podyplomowych, na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe", organizowanych w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres: @Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo narodowe

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Wstępna deklaracja - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe


Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/18

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego prowadzi nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/18 na kierunki:
 • Menedżer Kadr i Płac
 • Rachunkowość finansowa i budżetowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyższego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na w/w kierunkach proszeni są o kontakt z Panią Urszulą Szafran, ul Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 38, tel. (59) 848 28 64, mail: urszula.szafran@apsl.edu.pl


Nowe studia podyplomowe - Ubezpieczania społeczne i prawo pracy

Ideą studiów podyplomowych na kierunku Ubezpieczenia Społeczne i Prawo pracy jest zapewnienie kompleksowej edukacji w danej tematyce oraz przygotowanie słuchaczy do pracy w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób pracujących i zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także ubezpieczeniami społecznymi, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów będzie posiadał aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy oraz systemu ubezpieczeń społecznych, która będzie pozwalała na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Szczegółowe informacje


Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Narodowe"
Dokumentem regulującym wszystkie kwestie zwiazane ze studiami podyplomowymi jest REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Według powyzszego dokumentu (§8) kandydaci na studia składają w jednostce prowadzącej (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego) następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • 2 zdjęcia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną przez pracownika Uczelni kopię dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • inne dokumenty wskazane w opisie studiów podyplomowych,
OPŁATA REKRUTACYJNA TYLKO: 50,00 zł

Wszyscy zainteresowani/kandydaci chcący podjąć studia podyplomowe na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" proszeni są o kontakt z Panią Justyną Hnatiuk-Mułyk, ul Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72, tel. (59) 848 28 69, mail: @Justyna Hnatiuk-Mułyk.

Regulamin studiów podyplomowych podanie kwestionariusz osobowy


Zapraszamy na studia podyplomowe w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego!

Prowadzimy nabór na kierunki:
Zarządzanie bezpieczeństwem - specjalności:
 • Obronność Państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminalistyka z kryminologią
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higiena Pracy

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, cena jednego semestru jedyne 1500zł.

Dodatkowe informacje pod nr. tel 059-848-28-69, oraz e-mail: podyplomowe.bn@apsl.edu.pl