Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie (WNoZiB)

Kierownik Dziekanatu WNoZiB: mgr Joanna Głogowska

T: +48 59 848 38 80
@: dziekanat.wnozib@apsl.edu.pl
nr pok. 56

Dziekanat: Urszula Szafran, Bożena Jeż

T: +48 59 848 28 64
@: urszula.szafran@apsl.edu.pl, bozena.jez@apsl.edu.pl
nr pok. 38

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego (IBN)

Sekretariat:

T: +48 59 848 28 69
F: +48 59 848 28 68
@: sekretariat.bn@apsl.edu.pl
nr pok. 72

Dyrektor: dr hab., prof. nadzw. Janusz Gierszewski

T: +48 59 848 28 68
@: janusz.gierszewski@apsl.edu.pl
nr pok. 73

zastępca Dyrektora: dr inż. Krzysztof Rogowski

T: +48 59 848 28 68
@: krzysztof.rogowski@apsl.edu.pl
nr pok. 73

Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa (KCiIB)

Kierownik: dr hab. inż., prof. AP Mieczysław Koziński

T: +48 59 840 54 08
@: kcsib@apsl.edu.pl
nr pok. 8

Katedra Administracji i Socjologii (KAiS)

Sekretariat: mgr Kamil Michalik

T: +48 59 84 05 929
@: kais@apsl.edu.pl
www: https://ais.apsl.edu.pl

Kierownik: dr hab. prof. nadzw. Marek Gorzko

T: +48 59 84 05 929
@: marek.gorzko@apsl.edu.pl

Katedra Zarządzania (KZ)

Sekretariat: Beata Harasim

T: +48 59 848 37 94
@: beata.harasim@apsl.edu.pl
nr pok. 41

Dane adresowe WNoZiB
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 56
76-200 Słupsk
Dane adresowe IBN
Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego

ul. Kozietulskiego 6-7, II piętro, pok. 72
76-200 Słupsk
Dane adresowe KCiIB
Akademia Pomorska w Słupsku
Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa

ul. Arciszewskiego 22D, pok. 8
76-200 Słupsk
Dane adresowe KAiS
Akademia Pomorska w Słupsku
Katedra Administracji i Socjologii

ul. Bohaterów Westerplatte 64
76-200 Słupsk
Dane adresowe KZ
Akademia Pomorska w Słupsku
Katedra Zarządzania

ul. Kozietulskiego 6-7, I piętro, pok. 41
76-200 Słupsk