Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

Senat Akademii Pomorskiej Uchwała Nr R.000.68.17 z dnia 27 września 2017 r. wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów ramach Legii Akademickiej. Pełnomocnikiem Rektora ds. wdrażania projektu został Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Pan dr hab. prof. nadzw. AP Andrzej Urbanek. Koordynatorem projektu został dr Włodzimierz Pszenny Zakład Obrony Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego (wlodzimierz.pszenny@apsl.edu.pl).

image
Nabór chętnych studentów do uczestniczenia w projekcie odbywa się poprzez złożenie podpisanego Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów "Legia Akademicka" w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego, ul Kozietulskiego 6-7 pok. 72, Słupsk.
Wersję elektroniczną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres wlodzimierz.pszenny@apsl.edu.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o pozytywnej kwalifikacji będzie decydować kolejność składanych wniosków. Wnioski można składać w terminie do 3 grudnia 2017 r.


Uwaga:
Program może nie zostać uruchomiony, jeżeli nie zgłosi się wystarczająca liczba zainteresowanych. Wszelkie pytania i wątpliwości zgłaszać do Koordynatora projektu na wskazany adres poczty internetowej. Opis i szczegóły projektu znajdują się w Legia Akademicka .