Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku