Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Wykaz opiekunów lat na kierunku "Bezpieczeństwo narodowe":
Wykaz opiekunów lat z danymi kontaktowymi
Wykłady ogólnouczelniane - oferta wykładów do wyboru na semestr letni:
Oferta - semestr letniBezpieczeństwo Narodowe SPS (Studia Pierwszego Stopnia)

    Rok 1 Rok 2 Rok 3

Bezpieczeństwo Narodowe SDS (Studia Drugiego Stopnia)

    Rok 1 i 2
    Grupa ukraińska - podwójny dyplomBezpieczeństwo Narodowe SPS (Studia Pierwszego Stopnia)

  Zjazd nr 11 (8-9-10.06.2018r.)

     Rok 1 || Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 PO Rok 3 ZK

Bezpieczeństwo Narodowe SDS (Studia Drugiego Stopnia)

  Zjazd nr 11 (8-9-10.06.2018r.)

     Rok 1 || Rok 2 BM Rok 2 ZBiHPZarządzanie Bezpieczeństwem (edycja II)

     Zjazd IV i V.