Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Zakład Teorii Bezpieczeństwa
Tytuł Imię Nazwisko dorobek
naukowy
e-mail
dr Stanisław Zarobny - kierownik zakładu
dr hab., prof. AP Andrzej Urbanek - Dziekan WNoZiB
dr Lech Chojnowski
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką
dr Anna Rychły-Lipińska
dr Agnieszka Sałek-Imińska
dr Agnieszka Jarzewicz
dr Daria Bieńkowska
mgr Mateusz Ziętarski
mgr Magdalena Leszkiewicz
dr Grzegorz Popow
dr Stanisław Kozdrowski
dr Jan Prokopiuk
dr Dariusz Smoliński
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Tytuł Imię Nazwisko dorobek
naukowy
e-mail
dr Tomasz Pączek - kierownik zakładu
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
dr hab., prof. AP Janusz Gierszewski - Dyrektor IBN
dr hab.prof.AP Jacek Dworzecki
dr Wiesław Brywczyński
drIzabela Szkurłat
mgr Aneta Kamińska-Nawrot
mgr Waldemar Kuczma
mgr Robert Czyż
mgr Magdalena Kinda
mgr Arkadiusz Hermen
mgr inż. Marek Mazur
mgr inż. Piotr Szanter
mgr Piotr Świnder
mgr Jacek Pardo
Zakład Obrony Narodowej
Tytuł Imię Nazwisko dorobek
naukowy
e-mail
dr Adam Kwiatkowski - kierownik zakładu
dr hab. Vladimír Blažek
prof. zw. dr hab. Jerzy Hauziński
dr inż. Krzysztof Rogowski - Zastępca Dyrektora IBN
dr Ireneusz Bieniecki
dr Marek Brylew
dr Włodzimierz Pszenny
mgr Grzegorz Diemientiew
dr Wojciech Piestrzyński
dr Grzegorz Zakrzewski
mgr inż. Jan Piasecki
mgr Grzegorz Wojewoda
mgr inż. Marcin Łąkcy
mgr Izabela Witek-Glamowska