Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Dokumenty potrzebne w czasie praktyk studenckich
Studia Pierwszego i Drugiego Stopnia

(aktualizacja: 13.11.2017r.)

Regulamin praktyk
w IBN
(charakter informacyjny) plik przeznaczony dla wszystkich studentów.

Miejsce odbywania
praktyk
(charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywajacych praktykę (uzupełnioną tabelę należy wysłać do opiekuna praktyk).

Ramowy program
praktyki
(charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywajacych praktykę (oceny należy otrzymywać na bieżąco a po zakończeniu praktyki uzyskać niezbędne podpisy).

Ankieta i karta
samooceny
(charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywajacych praktykę.

Sprawozdanie
z przebiegu
praktyk
(charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywających praktykę (należy wypełnić po zakończeniu praktyki i uzyskać niezbędne podpisy).

Ankieta dla
Pracodawcy
(charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla pracodawców.

Zaświadczenie
o odbyciu praktyki
(charakter dokumentacyjny) plik przeznaczony dla studentów odbywających praktykę (należy wypełnić po zakończeniu praktyki i uzyskać niezbędne podpisy od pracodawcy).