Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

Dyrektor: dr hab., prof. nadzw. Janusz Gierszewski

T: +48 59 848 28 68
@: janusz.gierszewski@apsl.edu.pl
nr pok. 73

zastępca Dyrektora: dr inż. Krzysztof Rogowski

T: +48 59 848 28 68
@: krzysztof.rogowski@apsl.edu.pl
nr pok. 73
Kierownicy Zakładów IBN
Zakład Teorii Bezpieczeństwa

dr Stanisław Zarobny

@: @Stanisław Zarobny
Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dr Tomasz Pączek

@: @Tomasz Pączek
Zakład Obrony Narodowej

dr Adam Kwiatkowski

@: @Adam Kwiatkowski