Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
TERMINARZ ZJAZDÓW: zjazdy w IBN 2016/2017

WYKŁADY Z OFERTY OGÓLNOUCZELNIANEJ - semestr letni 2016/2017
Oferta dla studentów Wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego, Filologiczno-Historycznego i Nauk Społecznych.
Oferta obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

ST_II i III SPS_I i II SDS studia niestacjonarne


Informujemy, iż wykłady ogólnouczelniane nie dotyczą roku 3 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Bezpieczeństwo Narodowe SPS (Studia Pierwszego Stopnia)

    Rok 1 Rok 2 Rok 3

Bezpieczeństwo Narodowe SDS (Studia Drugiego Stopnia)

     Rok 1 i 2 || Bezpieczeństwo międzynarodowe - grupa MONBezpieczeństwo Narodowe SPS (Studia Pierwszego Stopnia)

  Zjazd nr 1 (24-26.02.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 2 (10-12.03.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 3 (17-19.03.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 4 (24-26.03.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 5 (7-9.04.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 6 (21-23.04.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 7 (12-14.05.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 8 (26-28.05.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

  Zjazd nr 9 (9-11.06.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BiPP Rok 2 PO Rok 2 ZK || Rok 3 BiPP Rok 3 ZK

Bezpieczeństwo Narodowe SDS (Studia Drugiego Stopnia)

  Zjazd nr 1 (24-26.02.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 2 (10-12.03.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 3 (24-26.03.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 4 (7-9.04.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 5 (21-23.04.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 6 (12-14.05.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 7 (26-28.05.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPG

  Zjazd nr 8 (9-11.06.2017r.)

     Rok 1 || Rok 2 BI Rok 2 ZBPGZarządzanie SPS (Studia Pierwszego Stopnia) dzienne i wieczorowe

     studia dzienne i wieczorowe - Rok 1

Zarządzanie SPS (Studia Pierwszego Stopnia) niestacjonarne

     Rok - 1, 2 i 3