Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
08.11.2017 r.Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż zeszyty naukowe IBN "Studia nad Bezpieczeństwem" zostały poddane ocenie zgodnie z metodologią ICI Journals Master List, w wyniku której otrzymały ostatecznie wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) na poziomie ICV 2016=55.68.

www: zeszyty-bn.apsl.edu.pl Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
25.08.2017 r."Studia nad Bezpieczeństwem" - zeszyt nr 3
Pragniemy poinformować, iż trwają prace nad 3 numerem naszego czasopisma naukowego "Studia nad Bezpieczeństwem". Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie swoich publikacji (o objętości od 20 do 40 tysięcy znaków).

Termin przyjmowania artykułów - do 31 października 2017 r.

Komitet Redakcyjny
Czasopisma naukowego IBN "Studia nad Bezpieczeństwem"
11.07.2017 r.Indeksowanie czasopisma

Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących i katalogach o globalnym zasięgu:
 • Index Copernicus (ICI Journals Master List) - ICV 2016=55.68
 • eContenta
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum


eContenta CEJSH BazHum08.06.2017 r.Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu nową odsłonę czasopisma naukowego Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku "Studia nad Bezpieczeństwem" wydawanego w formie zeszytów naukowych. Nowa odsłona to zarówno nowa szata graficzna, możliwość dostępu do poszczególnych zeszytów i ich publikacji, ale także sprawna współpraca pomiędzy Autorami, Recenzentami i Komitetem Redakcyjnym. Dzięki funkcjonalności wykorzystanej platformy, proces redakcyjny będzie nie tylko szybszy, ale przede wszystkim łatwiejszy, a tym samym przyjemniejszy. Dlatego też pragniemy gorąco zachęcić Państwa zarówno do odwiedzania strony naszego czasopisma "Studia nad Bezpieczeństwem" i korzystania z jego źródeł, ale także do jego współtworzenia.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Link do strony: zeszyty-bn.apsl.edu.pl

Komitet Redakcyjny


Czasopismo Studia nad Bezpieczeństwem, jest rocznikiem, które publikuje oryginalne wyniki badań w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie.
Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach zeszytów naukowych.

Tematyka czasopisma poświęcona jest bezpieczeństwu narodowemu i międzynarodowemu w obszarach: społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa.

Czasopismo ma charakter otwarty, czyli mogą w nim zamieszczać artykuły autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Czasopismo może drukować teksty studentów, jeżeli spełniają kryteria artykułu naukowego.

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w sekcji "Dokumenty do pobrania"
KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący: dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek

Członkowie:
 • prof. zw. dr hab. Josef Reitšpís
 • dr hab. prof. nadzw. Jacek Dworzecki
 • dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Koziński
 • dr hab. prof. nadzw. Józef Sadowski
 • dr hab. prof. nadzw. AP Samuel Uhrin
 • dr hab. prof. nadzw. Józef Zawadzki
 • dr Tomasz Pączek
 • dr Marek Brylew
 • dr Lech Chojnowski
 • dr Łukasz Kister
 • dr inż Marcin Sosnowski
 • doc. JUDr. Stanislav Križovskỳ, Ph.D.
 • doc. JUDr. Mojmir Mamojka, Ph.D.
 • mgr František Hřebik, Ph.D.


KOMITET REDAKCYJNY:

Przewodniczący – Redaktor naczelny: dr hab. prof. nadzw. Janusz Gierszewski

Sekretarz: mgr Aneta Kamińska-Nawrot

Członkowie:
 • dr Joanna Grubicka
 • dr Sylwia Kosznik-Biernacka
 • dr Adam Kwiatkowski
 • dr Anna Rychły-Lipińska
 • mgr inż. Mariusz Terebecki