Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku

rok 2018


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Europejskie Stowarzyszenie dla Bezpieczeństwa

zapraszają do udziału

w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

"BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE WZMOCNIENIA WSCHODNIEJ FLANKI NATO"


Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.06.2018 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
Akademii Pomorskiej w Słupsku
oraz
Katedra Cybernetyki i Inżynierii Bezpieczeństwa

zapraszają do udziału

w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI - SPOŁECZNA PRZESTRZEŃ INTERNETU W KONTEKŚCIE WARTOŚCI I ZAGROŻEŃ"


Konferencja odbędzie się w dniach 17-18.05.2018 roku
w Ustce (hotel: OKW "POSEJDON", ul. Rybacka 10 76-270 Ustka)

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku


mają zaszczyt zaprosić do udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

"WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA"


Konferencja odbędzie się w dniu 26.04.2018 roku

Partnerzy:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.


rok 2017


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
zaprasza do udziału w:

IV KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

"Ratownictwo wodne, sport pływacki i kultura fizyczna w teorii i praktyce"która odbędzie się w dniach 13 października 2017 r. w Słupsku

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
zaprasza do udziału w:

III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

"Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych"która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 r. w Słupsku

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
zaprasza na

konferencję naukową

"BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI
WYZWANIA I ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA STRUKTURALNEGO I PERSONALNEGO"która odbędzie się dnia 18-19 maja 2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.


Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Westerplatte 64 w auli nr 414 (II piętro)


rok 2016


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
oraz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku
zapraszają na

konferencję

“ORGANIZACJA TWORZENIA STRUKTUR OT W REGIONIE”


która odbędzie się dnia 29 czerwca 2016 r. w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
przy ul. Arciszewskiego 22D, sala 16 w Słupsku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji,
udział w konferencji jest bezpłatny.


Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Pomorskiej w Słupsku


zaprasza na

I – szą STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

“Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa”

Słupsk, 3 czerwca 2016 r.

Do udziału w konferencji zapraszamy
studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

na temat:

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE KRYZYSU MIGRACYJNEGO

Słupsk, 09-10.06.2016 roku

Organizatorzy Konferencji:
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku
EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY
Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. Kazimierza Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Partnerzy zagraniczni:
Uniwersytet Narodowy w Łucku
Akademia Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Bratysławie
Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze
Akademia Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Štefanika w Liptowskim Mikulaszu
Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach
Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie


rok 2015


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

na temat:

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE KONFLIKTU NA UKRAINIE

Słupsk, 11-12.06.2015 roku

Organizatorzy Konferencji:
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY

Partnerzy zagraniczni:
Uniwersytet Narodowy w Łucku
Akademia Korpusu Policji Republiki Słowackiej w Bratysławie
Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze
Akademia Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Štefanika w Liptowskim Mikulaszu
Wyższa Szkoła Studiów Europejskich i Regionalnych z siedzibą w Czeskich Budziejowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach
Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

image


Rozmowa z płk. Mirosławem Banasikiem z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie - uczestnikiem Międzynarodowej Konferencji

Galeria