Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Pomorska w Słupsku
Pliki potrzebne do przedmiotów

Plik Przedmiot
Sprawozdanie SMZ (doc)Wzór sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu
"Systemy monitoringu zagrożeń".
Sprawozdanie GIS (doc)Wzór sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu
"Systemy informacji geograficznej".
Sprawozdanie SWZK (doc)Wzór sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu
"Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego".